Lønnspolitisk dokument for kriminalomsorgen

Her vil det lønnspolitiske dokumentet bli lagt ut når forhandlingen er gjennomført.