Lokale lønnsforhandlinger 2017

Mandag 16.oktober starter de lokale lønnsforhandlingene opp og KDI vil kl.0900 legge frem sitt andre tilbud/krav.

Organisasjonene vil bruke mandagen til å gjennomgå KDIs tilbud og partene skal møtes tirsdag 17.10 kl.0090.

Forhandlingene skal være avsluttet innen fredag 20.10.

Lokale lønnsforhandlinger 2017

I mellomoppgjøret 2017 er det avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger. I avtalen mellom LO Stat, Unio, YS Stat og KMD skal det gjennomføres lokale forhandlinger med virkning fra l. juli 2017. Virkningstidspunktet kan ikke fravikes. Forhandlingene skal være ferdig før 31. oktober 2017.

KMD har sendt ut et brev til virksomhetene om gjennomføring av de lokale forhandlingene. https://www.reg jeringen.no/no/tema/arbeidlsiv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/lonn-og-tariff-i­ staten/lonnsoppgjoret-20l7/id2545837/

 

LO Stat har sendt brev til sine medlemsforbund med LO Stats syn og anbefalinger i forhold til gjennomføringen av de lokale forhandlingene. 

Forbundet har sendt ut til høring utkast til lønnspolitisk dokument og det blir forhandlinger mellom organisasjoenne og KDI i det forberedende møter, henholdsvis 16. og 18. august.

Forbundet har også sendt ut kravsskjemaene til regionavdelingene som skal benyttes til å fremmnme krav etter 2.5.3. 

Skjema

 

 

Oppdaterte hovedtariffavtale ligger på www.lostat.no.