Mellomoppgjøret 2017

Partene ble enige i mellomoppgjøret men det var igje vanskelige forhandlinger.

LO Stat leder Egil Andrè Aas sa at LO Stat møtte en arbeidsgiver som ikke bare sa tvert nei til et generelt tillegg og ønsket å fordele all lønn lokalt. De ville også gjøre store endringer i dagens lønnssystem, blant annet ved å fjerne lønnstabellen. Disse angrepene har vi slått tilbake, sier LO Stat-lederen.

"Vi er fornøyde med at vi har fått på plass et generelt tillegg til alle, men vi skulle selvfølgelig gjerne fordelt enda mer av pengene sentralt. Samtidig er det viktig at vi forhandlet fram et tillegg som gir noen av de lavest lønte gruppene et ekstra løft", sa LO Stat-leder Egil Andre Aas

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale fikk alle et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017.