Sentrale lønnsforhandlinger 2016

1.5.2016 ble det gjennomført sentrale lønnsforhandlinger og det lyktes partene å komme til en enighet om en ny hovedtaiffavtale for perioden 1.5.2016-30.4.2018

Forhandlingene var svært krevende og vi møtte en en arbeidsgiver som ikke hadde til hensikt å sikre en sentral lønnsdannelse hvor alle er sikret en lønnsutvikling. 

Fordelingen av potten mellom sentrale og lokale forhandlinger var også et stridstema. Fra et utgangspunkt der staten egentlig ville ha alt ut lokalt, endte man med en fordeling på om lag 50/50.

LO Stat leder Tone Rønholdtangen sa at :"-den lokale pottens andel er større enn vi ønsket oss på forhånd, men vi har kjempet hardt og lenge for at en så stor del som mulig skal fordeles sentralt. Våre tillitsvalgte i staten vil gjøre en god jobb for sine medlemmer i forhandlingene for å oppnå et rettferdig resultat lokalt",  

Resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg på 1,15 % med virkning fra 1. mai 2016. Dette opprettholder likelønnsprofilen fordi generelle tillegg sikrer at alle får lønnsøkning.
  • Det er gjort sentrale avsetninger på 0,1 % til fellesbestemmelser, som blant annet øker kompensasjon for de med beredskapsvakt. 
  • Så er det avsatt 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.
  • Dette gir en total ramme på 2,4 prosent, noe som tilsvarer frontfagsramma.