Hopp til innhold

Forbundet for alle i kriminalomsorgen

Som det største forbundet i kriminalomsorgen hviler det et stort ansvar på forbundet.

NFF organiserer alle yrkes-og stillingsgrupper.

Dette vil NFF jobbe med for deg

  • høyere grunnlønn, samt at all lønn må bli pensjonsgivende
  • arbeidstid, herunder fleksible arbeidstidsordninger
  • beholde fengselsbetjentene som allerede er i kriminalomsorgen
  • rekruttering av fengselsbetjenter, inkludert høyere opptak til KRUS
  • etter- og videreutdanning
  • statusen i samfunnet
  • bedre bemanningen i kriminalomsorgens enheter

Bilder fra åpen dag ved lokalavdeling i Hordaland

Bildetekst til bildet

Ny bildetekst

Back to top