Kriminalpolitisk konferanse 9.-10.mars 2017

Årets konferanse avholdes 9.-10.mars på Sundvolden hotell.

I år er det fokus på sårbare domfelte i stramme budsjetter.

Justisministeren er invitert, men han har ennå ikke bekreftet sin deltagelse.

Frist for påmelding er 9.februar 2017. NB! Egne frister for de som har søkt stipend.

PÅMELDINGSPORTALEN

Program

Stipendene er fordelt!

31 stipender er fordelt og det var ca 70 som ahdde søkt innen fristen 7.2.2017.

De som er innvilget stipend har mottatt epost i dag 8.2.2017.

Vi beklager overfor de som ikke fikk i år, men da øker sjansen for å få stipend neste år.