Hopp til innhold

Forbundet med gjennomslagskraft

NFF er forbundet for alle i kriminalomsorgen.

Som det største forbundet i kriminalomsorgen hviler det et stort ansvar på forbundet.

Dette jobber NFF med for deg!

  • høyere grunnlønn, samt at all lønn må bli pensjonsgivende
  • arbeidstid, herunder fleksible arbeidstidsordninger
  • beholde fengselsbetjentene som allerede er i kriminalomsorgen
  • rekruttering av fengselsbetjenter, inkludert høyere opptak til KRUS
  • etter- og videreutdanning
  • statusen i samfunnet
  • bedre bemanningen i kriminalomsorgens enheter
Back to top