AOFs toppskolering


LO Stat finansierer AOF/Sørmarkas toppskolering for medlemmer i staten.

Søknadene sendes til forbundet for godkjennelse og kursene er i utgangspunktet myntet på tillitsvalgte.

LO Stat dekker toppskoleringen fra AOF på følgende kurs:

  • LO-skolen
  • Arbeidsrett
  • Arbeidsmiljøskolen
  • Arbeidsmiljø i endring
  • Miljøarbeid i bedrift og samfunn
  • Genèveskolen
  • Veilederkurs
  • Yorkshire-skolen (merk: *egne bestemmelser)
  • Den europeiske utfordring (merk: **egne bestemmelser)

Les mer om hvert enkelt kurs på aof.no/toppskolering


* Ved søknad på Yorkshireskolen legges følgende retningslinjer til grunn ved opptak: Kurset må være relevant for den tillitsvalgte i utøvelse av sitt tillitsverv. Et eksempel på det er dersom en jobber i et internasjonalt firma, eller sitter i internasjonale arbeidsgrupper. Det må foreligge en faglig begrunnelse fra forbundene på hvorfor kurset er relevant for den tillitsvalgte.

** Ved søknad på Den europeiske utfordring legges følgende retningslinjer til grunn ved opptak: Kurset må være relevant for den tillitsvalgte i utøvelse av sitt tillitsverv. Det må foreligge en faglig begrunnelse fra forbundene på hvorfor kurset er relevant for den tillitsvalgte.