For tillitsvalgte

 

Tillitsvalgte som har gjennomført NFFs forbundsskole kan gå videre på LO Stat kursene som avholdes på Sørmarka.

Det kurses i :

Organisasjonskunnskap
Kurs for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Lære om hvordan LO Stat og LO er bygd opp samt noe av historien bak. Lære om fagforeningsarbeid, rettigheter og plikter du har som medlem og tillitsvalgt. Taleteknikk, kommunikasjon i fagforening, avstemmingsregler etc. Kurset legger opp til praksisøvelser i møteledelse, styrearbeid, protokollskriving og å ta ordet i forsamling. 

Lover og avtaler
Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og tilsetting/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven og andre lover tilknyttet statlig område. 

Forhandlinger i staten
Deltakerne får en grunnleggende innføring i drøftinger og forhandlinger, forhandlingsteknikk, kommunikasjon og dynamikk i forhandlinger. Noen praksisøvelser. Det er en fordel at deltagerne har gjennomført vårt kurs i lover og avtaler, eller har tilsvarende kunnskap. 

Fagbevegelsen og samfunnet- tillitsvalgte i teknologiens alder(neste kurs er i 2018)
Kurset gir deltagerne kunnskap om LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygning.
Deltakerne lærer om samfunns- og fagligpolitiske aktiviteter og trepartssamarbeidet,mediehåndtering og opplysningsvirksomhet.

LO Stats kursplan 2017