Student- og ungdoms konferanse

23. - 25. oktober, Scandic Hell i Trøndelag

LO Stat inviterer til student- og ungdomskonferanse. Du må være under 35 år og tilknytta staten eller Spekterområdet.

Du er hjertelig velkommen om du har vært med en stund eller er ny i arbeidslivet. Her treffer du medlemmer fra flere fagforbund; alt fra garva tillitsvalgte, nye tillitsvalgte og medlemmer som vil lære mer om fagbevegelsen. 

For deg som er nysgjerrig og vil vite mer om følgende temaer:

  • Trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Også kjent som Den norske modellen
  • Det organiserte arbeidslivet er verdifullt for både deg og din arbeidsgiver, dette snakker vi mer om i sofakroken 
  • Kommunikasjon er en suksessfaktor. Bruk av sosiale medier, hva fungerer og hvilke fallgruver bør vi unngå 

Vi har også et verksted, med ulike tema som:

  • Studentservice 
  • Hva er et lønnsoppgjør
  • Omstilling i arbeidslivet

Konferansen starter mandag kl. 11, og vil avsluttes på onsdag kl. 13.30. Det legges opp til noe forbehold på tidene, da programmet er under arbeid.
Du må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i Spekter § 52 pkt. c  (tillitsvalgte) eller § 26 pkt. b (medlemmer). Staten: § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).
LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser. 

Søknadsfrist: 8. september

Søknadsskjema