Toppskolering i samarbeid med UIB

Forvaltningspolitikk – medvirkning, styring og autonomi (15 studiepoeng):

Siktemålet er å øke kursdeltakernes kunnskapsgrunnlag om alternative organisasjonsformer i staten, om effektene av administrative reformer og om hvordan ulike organisasjonsformer blir til og endrer seg.

OLE - Organisering, læring og endring (15 studiepoeng)

Siktemålet er å skape en forståelse av hvordan organisasjonsteori kan være et redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer etableres, utformes, vedlikeholdes og endres.

Organisasjonsteori: perspektiv, begrep, og prosesser
Endring i moderne organisasjoner: kilder, prosesser og vilkår
Læring - reaksjon eller aksjon: perspektiv, kompetanseutvikling og kollektiv handling

ODIN - Organisasjon, demokrati og innovasjon (30 studiepoeng)

Kurset skal gi økt forståelse for at slike organisasjonsformer og prosesser må tolkes i lys av statsvitenskapelige grunnbegreper og innsikter knyttet til demokrati, makt og politikk. Hensikten er å vise hvordan statsvitenskap, demokratiteori og organisasjonsteori kan utgjøre et alternativt grep til den økonomisk-instrumentelle forståelsen av innovasjoner i samfunnslivet og omstilling i offentlig sektor, særlig gjennom et begrep om ”governance”. Kurset skal styrke studentenes evne til å forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver, samt fremme selvstendig tenkning og kreativitet i behandlingen av konkrete organisasjonsproblemer.

Les mer om kurset og søknadsfrister HER.