Spørsmål og svar

Loven er akkurat vedtatt og her vil vi legge ut spørsmål som vi måtte få inn fra medlemmene.