Hvorfor får jeg faktura?

Hvorfor får jeg faktura? 

Blir man ikke automatisk trukket fra lønnen?

Blir jeg ikke utmeldt automatisk hvis jeg slutter i Kriminalomsorgen?

Administrasjonen i NFF sender inn navnelister til de som er ansvarlige for lønnstrekk i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). KDI varsler videre til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som utbetaler lønnen til de ansatte i Kriminalomsorgen.

Administrasjonen i NFF sender bare inn endringer av lønnstrekk til KDI. Dette gjøres ved innmelding, utmelding, permisjoner og for eksempel når medlemmer tegner en ny forsikring/ avslutter en forsikring i NFF.

Det er viktig at alle medlemmer gir beskjed om alle endringer. KDI eller DFØ sender ikke noen varsler om endringer eller hvis medlemmer slutter. Det forekommer at medlemmer ikke trekkes slik de skal uten at administrasjonen har sendt inn noen endringer av lønnstrekket. Administrasjonen melder da inn lønnstrekket på nytt til KDI.

Hvis medlemmer ikke lenger mottar lønn fra Kriminalomsorgen, av ulike grunner, ser administrasjonen i NFF at lønnstrekket uteblir uten at man vet grunnen. Når lønnstrekket uteblir sender administrasjonen ut faktura til medlemmer på kontingent og forsikringspremiene.