Frivillige forsikringer

Medlemmene til NFF har tilgang til markedets beste forsikringer både obligatoriske og frivillige.

Under obligatoriske forsikringer er :

Kollektiv hjem(innbo og løsøre forsikring) som er markedets beste innbo og løsøreforsikring.
Grunnforsikring som er en livsforsikring som sikrer etterlatte rask førstehjelp ved død.
LOs fritidsulykkeforsikring som også gjelder ved bedriftsidrett.

Frivillige forsikringer

LOfavør reiseforsikring med toppdekning(gjeler hele døgnet)
NFFs Gruppelivsforsikring
NFFs Gruppelivsforsikring med uføreforsikring
NFFs Ulykkesforsikring
HELP advokatforsikring

www.lofavør.no