Frivillig advokatforsikring

Help advokatforsikring er en privatrettslig forsikring for medlemmet og medlemmets hustand.

Du har tilgang til 15 timers rådgivning fra en advokat i året og kun 61 kroner måneden får du din egen advokat for under halve prisen av hva en time hos advokat koster. 

Du får dekket alle saksomkostninger ved juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken.

Du får tilgang til viktige juridiske kontrakter og dokumenter alle burde ha.

Du får WebHELP – rettshjelpforsikring mot ulovlig og krenkende nettpublisring.