Reiseforsikring

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring! LOfavør Reiseforsikring gjelder hele året og avbestillingsforsikring er inkludert. Med denne forsikringen er du og familien din forsikret på alle typer reiser året rundt, og det stilles ingen krav til overnatting.

Dine medlemsfordeler:

 • Du har reiseforsikringsbeviset i LOfavør appen
 • Gunstig pris på en reiseforsikringen vi går god for

.

Om forsikringen

 • Enkeltreiser med varighet inntil 70 dager
 • Deg som medlem, din ektefelle/samboer,og barn inntil 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere
 • Tyveri av, og skade på bagasje
 • Forsinket eller forsvunnet bagasje
 • Reisesyke og hjemtransport
 • Reiseulykke
 • Reiseansvar
 • Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom
 • Egenandel på leiebil som følge av skade på leiebil på ferie- og fritidsreise, erstattes med inntil kr 8.000 per skadetilfelle. Skriftlig avtale og krav fra utleiefirma må fremlegges.
  (det som ikke erstattes er skade på helårsleid bil, Leasingbil og bil leid via bilpool).

NB! Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er ikke dekket av reiseforsikringen