Reserversasjon

Alle som har tegnet reiseforsikring kan reservere seg mot ordningen. Det er mulig å reservere seg og oppheve reservasjonen. 

Dersom det er 2 LO medlemmer som begge har reiseforsikringen så behøver kun en å ha reiseforsikringen. 

Send en epost til hovedkasserer Nina Bergene dersom du har spørsmål om dette.