NFFs frivillige uføreforsikring

Dersom du blir langvarig sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke, reduseres inntekten. Offentlig trygd vil ikke dekke inntekten du hadde som yrkesaktiv.

De fleste får arbeidsavklaringspenger fra 13. sykemeldingsmåned. Disse utgjør 66 % av inntekten (inntil kr 530 220,-) du hadde mens du jobbet.

En uføreforsikring vil være et tillegg til ytelsene du får fra det offentlige og vil gjøre overgangen enklere.

Det er ikke krav til helseerklæring om man tilslutter seg ordningen ved innmelding i forbundet.