NFFs ulykkesforsikring

Dette er en ulykkesforsikring for medlemmet som gjelder 24 timer i døgnet, dvs. også på arbeid

Utbetaling etter ulykke ved medisinsk invaliditet inntil 6 G og ved dødsfall som følge av ulykke 3,5 G.

Dekker også behandlingsutgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet. 

Gjelder frem til fylte 70 år.