Om det oppstår en sak?

Skulle du som medlem komme opp i en sak som berører ditt arbeidsforhold så bør du vurdere å kontakte din lokale tillitsvalgte for bistand. Dersom du er usikker på hvem dette er så finner du en oversikt over dette på Din Side her på hjemmesiden.

Alle saker bør forsøkes å løses på arbeidsstedet og i dialog med arbeidsgiver. Det er ikke alle saker som kan løses lokalt og da er det viktig at den lokale tillitsvalgte blir involvert.

NFF har stor kompetanse på å bistå medlemmer enten det gjelder saker om ordensstraffer eller oppsigelses saker. NFF har også tilgang til LOs juridiske avdeling med sine 20 arbeidsrettsadvokater.

Ønsker du å sjekke opp avtaleverk eller har enkelte spørsmål knyttet til ditt arbeidsforhold har du også tilgang til Compendia, lover og avtaler.

Du kan logge inn enten via Din Side hvor det er en direktelink eller med bruk av appen Compendia.