Treningsavtale med SATS ELIXIA

Forbundet har inngått avtale som gir medlemmene en rabatt på 18 %.

Nytt medlem?
For opprettelse av medlemskap – kontakt ditt nærmeste SATS eller ELIXIA-senter. Husk å medbringe gyldig dokumentasjon på medlemskapet i forbundet, legitimasjon samt forbundets unike avtalekode.

Allerede medlem?
Ta med deg gyldig dokumentasjon på medlemskap i forbundet, legitimasjon samt forbundets unike avtalekode til nærmeste SATS eller ELIXIA-senter – slik at vi enkelt kan knytte deg til avtalen.

Avtalen