Min lokalforening og mine tillitsvalgte

NFF har 68 lokalforeninger og 5 regionavdelinger.

For å få en oversikt over dine lokale tillitsvalgte logger du inn på Din Side.