Jeg er ufør.


Etter forbundets vedtekter har du automatisk kontingentfritak for den tid du blir ufør.

Du betaler da ikke kontingent til forbundet, men betaler den del av kontingenten som gjelder forsikringsordninger du er tilsluttet.

Du vil senere få tilsendt månedlige faktura på forsikringene du har hos oss, første gang vedlagt her.
Du er tilsluttet:
Kollektiv hjemforsikring
Reiseforsikring
Grunnforsikring
Frivillig Gruppelivsforsikring
Uføreforsikring
Advokatforsikring
LOs fritidsulykkesforsikring

Du bes om å gi oss melding dersom du går over på uførepensjon eller begynner i arbeid igjen.