Skal du bli aspirant på Fengselsskolen?

NFF er forbundet med de beste avtalene for aspiranter og pliktårsbetjenter!

Aspiranter i NFF og pliktårsbetjenter har kontingentfritak og får dekket innboforsikringen av forbundet. Alle er samtidig tilsluttet LOs studentmedlemskapsordning.

Aspirantene og pliktårsbetjentene har også LOs fritidsulykkeforsikring gratis i medlemskapet.

Alle aspiranter og pliktårsbetjenter har HELP advokatforsikring gratis i medlemskapet!

Aspirantmedlemmene kan på frivillig basis tegne:
– LOfavør reiseforsikring
– NFFs ulykkesforsikring
- NFFs gruppelivsforsikring
- NFFs uføreforsikring med forskuttering

Reiseforsikring få man ved å ringe NFF tlf 23 06 84 50 eller sende e-post til post@fengselogfriomsorg.no

Andre individuelle forsikringer  tegnes ved å ringe Sparebank1, medlemstelefonen 815 32 600 eller via www.lofavør.no

Kontingentfritaket gjelder lønn fra KRUS f.o.m. måneden aspiranten starter opp på KRUS. Mottar aspiranten lønn i januar, eksempelvis turnustillegg eller andre lønnsytelser opp- arbeidet året i forveien, er ikke dette fritatt for kontingent.