Kontingent

Alle medlemmene med unntak av aspiranter og pliktårsbetjenter betaler kontingent til forbundet i henhold til forbundets vedtekter.
Kontingenten er i dag 1,4 % av pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt er det samme som grunnlønn + variable tillegg i turnus maks oppad til 56.000 kroner.
Grunnlønnen finner du ved å gå inn i Hovedtariffavtalen og det som kalles A-tabellen.

Det er viktig at alle fører opp innbetalt kontingent på selvangivelsen. Det gis skattefradrag på 28 % og dette utgjør ca 1000 kroner i mindre skatt.