Lønn

Lønnen skal utbetales den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstilleg og variable lønnstillegg som er opptjent i perioden  20ende til 19ende.