Hvilke forsikringer må jeg ha?

For å være medlem i NFF er det to forsikringer som følger med , innbo og grunnforsikringen.

Begge forsikringene har en sosial dimensjon over seg.

Allerede på slutten av 1800 tallet gikk arbeiderbevegelsen i spiss for å ivareta arbeidstakerne og dagens grunnforsikring(tidl. begravelseskassa) ble etablert for at de etterlatte skulle få råd til å begrave sine kjærte.

i dag