Forsikringen gjelder deg som medlem hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. 

Forsikringen er en del av medlemskapet til flere LO-forbund. Sjekk om ditt forbund er omfattet lenger ned på denne siden.

Visste du at?

  • Forsikringen dekker deg i fritiden i hele verden og frem til du fyller 70 år.
  • Forsikringen dekker behandlingsutgifter, varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykke.

Dette bør du vite!

  • Dette er en god grunnpakke og vil komme i tillegg til eventuelle andre forsikringer. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver for å få avdekket dine behov.
  • Ved arbeidsuførhet og sykdom trenger du egne forsikringer.
  • Du trenger egen reiseforsikring. Vi anbefaler LOfavør Reiseforsikring.
  • De aller fleste har behov for forsikringer som dekker andre hendelser og har høyere forsikringssummer både på deg selv og din familie. 

Hvem er forsikret

Medlemmer yngre enn 70 år hos forsikringstakeren. Medlemmets familie er ikke dekket av forsikringen.

Hvor gjelder forsikringen

Forsikringen gjelder i fritid i hele verden. Utenfor Norden gjelder forsikringen ved midlertidig opphold av inntil 12 måneders varighet. Ved permanent utreise fra Norden, opphører forsikringen allerede på utreisetidspunktet.

Hva forsikringen omfatter

Dødsfall, varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade i fritiden. 

Forsikringssummer Dødsfall 100% varig invaliditet
Medlem med ektefelle/samboer eller livsarvinger 100.000 200.000
Medlem uten ektefelle/samboer eller livsarvinger  10.000 200.000
Behandlingsutgifter – egenandel kr 1.000 Inntil 10.000