LOfavør grunnforsikring

Grunnforsikringen er en økonomisk førstehjelp som gir en engangsutbetaling ved dødsfall. Utbetalingene er høyest i den perioden av livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst. Utbetalingen kommer i tillegg til andre forsikringer.

 

Visste du at:

  • Forsikringen gjelder deg, din ektefelle/samboer og barn.
  • Det er ingen opphørsalder på forsikringen.
  • Utbetalingen er 79 496 kroner frem til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen ned avhengig av alder. For barn under 21 år er utbetalingen 46 288 kroner.

Dette bør du vite:

  • Har du lån og familie kan du trenge høyere forsikringssummer ved dødsfall. Vi anbefaler LOfavør livsforsikring.
  • Du kan også ha behov for andre personforsikringer for deg og dine. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg å avdekke ditt behov.

 

Vilkår