LOfavør kollektive hjemforsikring

Du har allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt*. Forsikringen har ingen øvre forsikringssum. Det betyr at du får erstatning for alle tingene du har. 

Visste du at?

 • Innboforsikringen er en del av medlemskapet ditt*.
 • Det er ingen øvre forsikringssum.
 • Har du individuell innboforsikring bør du si opp denne, så du slipper å betale dobbelt. Trykk her og vår samarbeidspartner SpareBank 1 hjelper deg med å si opp denne.
 • Ved å samle innbo – og husforsikring gjennom LOfavør, får du èn egenandel, ett kontaktpunkt og ett oppgjør ved skade

Dette bør du vite!

 • Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør husforsikring
 • Du kan også ha behov for spesialforsikring på bunad, fotoutstyr med mer ved bruk utenfor hjemmet.
 • Hvis du har gjenstander eller samlinger over 300 000,- bør disse tilleggsforsikres.

Hvorfor er dette norges beste innboforsikring?

 • Forsikringen dekker alt du har av innbo- og løsøre i hjemmet ditt.
 • Lav egenandel i forhold til det som er vanlig i markedet. 3000,- i egenandel ved skade. Ved dobbeltmedlemskap er den 0 (gjelder skader over 1000,-).
 • Dekker typiske uhell.
 • Vilkårene er meget konkurransedyktige og du har brede dekninger. 

Forsikringen dekker blant annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000.-
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring

Forsikringen inneholder også dekninger av:

 • Tyveri
 • Sykkel
 • Uhellsdekning
 • Ved flytting
 • Rettshjelp og ansvarsdekning
 • ID tyveri

Dette er kun utdrag. Les vilkårene i sin helhet for hva og hvor mye som er dekket ved ulike skader og hendelser.