Omstilling

Det er utarbeidet retningslinjer for omstillinger i staten, jf. Hovedtariffavtalen (HTA) pkt. 5.4. Disse omhandler bl.a. personalpolitikkjuridiske problemstillinger, mal for omstillingsavtale samt virkemidler til bruk ved omstillinger som medfører geografisk flytting av virksomheten og/eller nedbemanning.

Forbundet har samlet relevant informasjon i håndboka.

Hovedavtalen sikrer foreningene medbestemmelse i en en omstillingsprosess.