Flere reiseforsikringskort?

Kontakt forbundet eller oppsøk nærmeste Sparerbank1 filial for å få ekstra forsikringskort.

Der som har lastet ned Lofavør appen har også reiseforsikringskortet der.