Hopp til innhold

150 millioner fattigere

De siste 4 årene har regjeringen kuttet budsjettet til kriminalomsorgen med nærmere 150 millioner og det meste er innenfor ABE reformen. (avbyråkratisering og effektivisering). Konsekvensen er færre på vakt for å jobbe med innsattes utfordringer! Blir samfunnssikkerheten bedre når innsatte løslates uten å ha fått nødvendig rehabilitering? 

NFF har i flere brev og oppslag tatt opp situasjonen med justisministerene Anundesen og Amundsen, men det har ikke ført til bedringer.

Se flyeren og hva NFF mener kriminalomsorgen behøver.

Flyer

Back to top