FORBUNDSKONTORET

Rita Bråten

Forbundsleder

Asle Aase

Nestleder

Nina Bergene

Hovedkasserer

Jan Arve Blom

Forbundssekretær

Hilde Myhrer

Ansatt i 40 % stilling fom 1.3.2013 60 % frikjøpt som nestleder i region øst