Hopp til innhold

NFFs regionavdelinger

Forbundet har fem regionavdelinger som til sammen har 61 lokalforeninger knyttet til seg. 

Region øst

Region sør

Region sørvest

Region vest

Region nord

Lokalforeninger

Forbundet har 4 direkte tilsluttede foreninger :

NFFs enhetslederforening, KRUS-ansattes Tjenestegruppe, Fengselsskolens Tjenestegruppe(aspirantene) og NFF KDI forening.

Logg inn på DIN SIDE for ovedrsikt over foreningens leder samt lokalforening.

 

 

Mobilnummeret for lokalforeningslederen ligger på DIN SIDE

Back to top