Hopp til innhold

NYE NFF REGION ØST

 NFF i region øst dekker fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland

Har du innspill eller saker om din region så send disse til regionleder for NFF i region øst eller nestedler Hilde Myhrer.


Regionleder: Per Olav Mobekk 

Telefon 41699121 Per Olav Mobekk

Nestleder og AU medlem: Hilde Myhrer, IØF
Telefon: 98230011

Kasserer og AU medlem: Bente E Ytterdal, Akershus friomsorg

Hilda May Berg, Leder Oslo friomsorgsforening. 1.vara til AU
Kristian Slaatrem Hansen, Leder NFF Halden fengsel. 2.vara til AU.

Back to top