Hopp til innhold

NFF REGION VEST

NFF i region vest dekker fylkene Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Har du innspill eller saker om din region så send disse til regionleder for NFF i region vest Morten Aksdal eller tilforbundskontoret.  


Kurs
NFF i region vest avholder årlige kurs. Disse kursene får du informasjon om ved å kontakte NFF i region vest.

Regionstyret i NFF i vest
Regionstyret ble valgt på regionavdelingens representantskapsmøte. Dette arrangeres hvert fjerde år. Forrige representantskapsmøte ble avholdt høsten 2010.

1. Leder Morten Aksdal. Tlf nr: 472 56 925. Overtok vervet fra Ronny Sleire fom juni 2012.

2. Nestleder Haakon Mjelde (Bergen fengsel)

3. Kasserer Ivar Øyen (Hustad fengsel)

4. Styremedlem Gro Håheim (Hordaland friomsorg) Personlig vara: Ann Elin Kobbeltvedt (Hordaland friomsorg)

5. Styremedlem Tanja Farstad (Hustad fengsel) Personlig vara: Jorunn V. Foss (Lederforeningen)

6. Styremedlem Egil Johnsen (Ålesund fengsel) Personlig vara: Kjartan Helland (Ålesund fengsel)

7. Styremedlem Eilen Barstad (Vik fengsel) Personlig vara: Bjarne Elvheim ( Lyderhorn)

8. Styremedlem Therese B. Tuft (Bjørgvin fengsel) Personlig vara: Ann Kristin Jensen (Bjørgvin fengsel)

 

Back to top