Hopp til innhold

Kriminalomsorgens beste aspirant- og pliktårs medlemskap!

Aspiranter og pliktårsbetjenter har kontingentfritak.
I tillegger er følgende inkludert i medlemskapet:
– innboforsikring,
– fritidsulykkeforsikring
– HELP advokatforsikring
– reise og bokstøtte
– sekk mm.
Alle er i tillegg tilsluttet LOs studentmedlemskaps ordning.
Aspirant og pliktårsbetjentene kan frivillig tegne:
– reiseforsikring
– ulykkesforsikring
– gruppeliv
– uføreforsikring
Forsikringene kan man be om ved å ringe NFF tlf. 23 06 84 50 eller sende e-post til post@fengselogfriomsorg.no.
Alle andre individuelle forsikringer tegnes ved å ringe Sparebank1, medlemstelefonen 815 32 600 eller via www.lofavør.no.
Kontingentfritaket gjelder lønn fra KRUS fom måneden aspiranten starter opp på KRUS og til og med siste måned som pliktårsbetjent.
Mottar aspiranten lønn i januar, eksempelvis turnustillegg eller andre lønnsytelser opparbeidet året i forveien, er ikke dette
fritatt for kontingent.
Alle NFFs aspiranter og pliktårs betjenter er fullverdige medlemmer og med tilgang til alle forbundets ressurser.

Alle aspirantene og pliktårsbetjentene har fri kontingent i hele utdanningsperioden samt pliktåret.

I tillegg inkluderes Kollektiv hjem innboforsikring og fritidsulykkeforsikring uten ekstra kostnad i alle tre årene.

 

HELP advokatforsikring

Medlemmer får:

 • Juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:

  - Kjøpsrett
  - Familierett
  - Krenkende nettpublisering ( WebHELP )

  - Arverett

  - Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)

  - Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse)
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
 • Ingen timepris, advokathjelpen er inkludert i medlemskapet.
 • Som medlem betaler du ingen egenandel. Normalt tilkommer det en egenandel på kr 3000 ved tvist, som forbundet har besluttet å dekke for sine medlemmer.

Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i NFF.

GRILLDAG PÅ FENGSELSSKOLEN JUNI 2012

Bilde av personer på Grilldag

Bilde av personer på Grilldag

Bilde av personer på Grilldag

Bilde av personer på Grilldag

Bilde av personer på Grilldag

Bilde av personer på Grilldag

Bilde av personer på Grilldag

Back to top