NFFs vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på forbundets landsmøte i 2014.

Vedtektene