Hilde Halkjelsvik Aabøl, regionleder, Region Sørvest

Hilde Halkjelsvik Aabøl, regionleder, Region Sørvest