Lønnsoppgjør 2017 - protokoll

Mellomoppgjøret 2017