Nye vervepremier fra og med 1.april 2019

Hvordan ta ut vervepremier:

Send mail til post@fengselogfriomsorg.no med følgende info.
1. Lim inn link (URL) til produktet du ønsker.
2. Skriv hvilken postadresse du vil ha det tilsendt.

Hvordan registrere nye vervinger:
• Benytt innmeldingsblanketten eller elektronisk innmelding og verv en kollega.
• Skriv opp navnet ditt under «ververs navn».
• Den du verver må være arbeidsaktiv og motta lønn fra Kriminalomsorgen 

Ønsket produkt må ligge innenfor verdien av opptjente vervepoeng, og det er ikke anledning til å betale mellomlegg.
For ytterligere spørsmål om vervepremier, send mail til post@fengselogfriomsorg.no 

Kun vervepoeng tilegnet etter 01.01 2019 kan benyttes ved uttak av de nye premiene.