Avtale om vilkår for ansatte ved midlertidig endret tjenestested