Avtale mellom de sentralt partene i staten - korona mars 2020 - offisiell sign