Rundskriv Ny forskrift om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19