Om NFF ung-styret

Leder: Mats A. Gangnes
Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg
Kontakt: matsaksel@gmail.com

Nestleder: Caroline Larsen
Ringerike fengsel

Sekretær: Erik Fedje
Ila fengsel og forvaringsanstalt

Styremedlem: Even Brandal
Stavanger fengsel

Styremedlem: Alise Salles Håbu
Bredtveit fengsel