Tilsyn - Kriminalomsorgen 2016 - rapport

Arbeidstilsynets pressemelding etter tilsyn med vold og trusler i kriminalomsorgen 2016