Foto: Ole Palmstrøm, LO Media

De siste fire årene har regjeringen kuttet budsjettet til kriminalomsorgen med nærmere 150 millioner, det meste innenfor den såkalte reformen med avbyråkratisering og effektivisering. 

Konsekvensen er færre på vakt for å jobbe med innsattes utfordringer! Blir samfunnssikkerheten bedre når innsatte løslates uten å ha fått nødvendig rehabilitering? 

NFF har i flere brev og oppslag tatt opp situasjonen med justisministerene Anundesen og Amundsen, men det har ikke ført til bedringer.

> Les hva NFF mener kriminalomsorgen trenger