Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har til sammen har 61 lokalforeninger fordelt på fem regionavdelinger:

I tillegg har forbundet fire direkte tilsluttede foreninger:

Kontaktinformasjon for alle foreninger finner du ved å logge deg inn på Min side