Tariffkonferanser 2022

Hva ble resultatet av de sentrale forhandlingene i årets hovedoppgjør?

Målgruppe: Tillitsvalgte i LO Stats medlemsforbund i staten.

Du vil få god og nyttig kunnskap om det sentrale oppgjøret til videre bruk lokalt i møte med medlemmene og arbeidsgiver. Tariffkonferansen vil ha særlig fokus på nytt system for ansiennitetsopprykk og andre endringer i hovedtariffavtalen. 

Innledere: Vibecke Solhaug og Finn Olav Haga, LO Stat.

Det er satt opp to konferanser, som begge vil bli gjennomført på Teams. Merk påmeldingsfrist.

Påmelding til konferanse fredag 10. juni kl 09.00 – 12.00. Påmeldingsfrist: innen 9. juni kl 12.00

Påmelding til konferanse mandag 13. juni kl 09.00 – 12.00. Påmeldingsfrist: innen 10. juni kl 12.00

 

Kurs

Medlemmer og tillitsvalgte i NFF får tilbud om et bredt spekter av kurs, både i regi av forbundet, LO Stat og AOF. 

> Forbundsskolen
> LO Stats kurs
> LO Stats toppskolering
> AOFs toppskolering

 

Kriminalpolitisk konferanse

Den kriminalpolitiske konferansen er et årlig arrangement som vanligvis arrangeres i mars på Sundvolden Hotel i Buskerud som et samarbeid mellom NFF, FO, LO Stat og LO.

Konferansen tar opp aktuelle spørsmål knyttet til kriminalomsorgen og samler både tillitsvalgte, politikere og fagpersoner.

NFF-medlemmer kan søke om stipend fra forbundet for å dekke konferansen og alle måltider. Reiseutgifter må deltakerne dekke selv.

Invitasjon til konferansen og informasjon om stipend legges ut på forbundets hjemmeside, Facebook-gruppa for medlemmer og sendes ut i epost.

 

Student- og ungdomskonferanse

LO Stat arrangerer hvert år en egen student- og ungdomskonferanse for personer under 35 år som jobber innenfor staten eller Spekter-området.

Kurset samler medlemmer fra flere fagforbund, både tillitsvalgte og medlemmer som vil lære mer om fagbevegelsen.

Blant temaene er:

  • Studentservice
  • Hva er et lønnsoppgjør
  • Omstilling i arbeidslivet
  • Bruk av sosiale medier
  • Trepartssamarbeidet i arbeidslivet/»Den nordiske modellen»

Du må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn for å delta. LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Invitasjon til konferansen og informasjon om stipend legges ut på forbundets hjemmeside, Facebook-gruppa for medlemmer og sendes ut i epost.