Webinar om hovedtariffoppgjøret 2024

Vi arrangerer webinar om resultatet etter hovedtariffoppgjøret onsdag 5. juni kl 1500. Evt spørsmål kan forhåndssendes til post@fengselogfriomsorg.no, eller kan stilles direkte i webinaret. Link til webinaret finner du her: NFF webinar – hovedtariffoppgjøret 2024

 

Kurs

Medlemmer og tillitsvalgte i NFF får tilbud om et bredt spekter av kurs, både i regi av forbundet, LO Stat og AOF. 

> Forbundsskolen
> LO Stats kurs
> LO Stats toppskolering
> AOFs toppskolering

 

Student- og ungdomskonferanse

LO Stat arrangerer hvert år en egen student- og ungdomskonferanse for personer under 35 år som jobber innenfor staten eller Spekter-området.

Kurset samler medlemmer fra flere fagforbund, både tillitsvalgte og medlemmer som vil lære mer om fagbevegelsen.

Blant temaene er:

  • Studentservice
  • Hva er et lønnsoppgjør
  • Omstilling i arbeidslivet
  • Bruk av sosiale medier
  • Trepartssamarbeidet i arbeidslivet/»Den nordiske modellen»

Du må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn for å delta. LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Invitasjon til konferansen og informasjon om stipend legges ut på forbundets hjemmeside, Facebook-gruppa for medlemmer og sendes ut i epost.